Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Vill du fördjupa dig i människan och dess omvärld och samtidigt utveckla din kreativitet? Inom samhällsvetnskapen är människan i centrum. Socialt entreprenörskap är ett av inslagen med syfte att skapa engagemang och nytänkande. På samhällsprogrammet utvecklas din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället. Kritiskt tänkande och ett samhällsvetenskapligt arbetssätt är viktiga examensmål.

Inriktnig

Samhällsvetenskap

Tycker du om att problematisera och diskutera samhällsfrågor? Här får du fördjupa dig i olika samhällssystem, kulturer,religioner och männikans skiftande livsvillkor. Du lär dig också att tolka och förklara företeelser och sammanhang i samhället utifrån ett historiskt såväl som nutida perspektiv.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-2b – 200p
Naturkunskap 1b – 100p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Filosofi 1 – 50p
Psykologi 1 – 50p
Moderna språk – 200p
Digitalt skapande 1 – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 450p

Geografi 1 – 100p
Historia 1  – 100p
Religionskunskap 2 – 50p
Samhällskunskap 2-3 – 200p

Beteendevetnskap

Tycker du om att studera människors beteende? Här får du kunskaper om människans utveckling, vad som formar och påverkar oss både som individer och i samspel med andra. Du lär dig olika perspektiv och förklaringsmodeller som ger dig en större förståelse för människors agerande och inte minst ditt eget.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-2b – 200p
Naturkunskap 1b – 100p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Filosofi 1 – 50p
Psykologi 1 – 50p
Moderna språk – 200p
Digitalt skapande 1 – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 450p

Kommunikation – 100p
Ledarskap och organisation – 100p
Psykologi 2 – 50p
Samhällskunskap 2 – 100p
Sociologi – 100p

Medier, information och kommunikation

Tycker du om att skriva och arbeta med text, bild och olika medier? Vi tar utgångspunkt från ungdomars medieanvändning och använder oss av det i undervisningen där praktiska övningar i bild,text och ljud varvas med teoretiska kunskaper. Du får kunskap om olika sätt att kommunicera i det moderna samhället, hur man förmedlar ett budskap effektivt och hur media kan påverka medborgarna och deras omvärldsuppfattning.Tycker du om att skriva och arbeta med text, bild och olika medier? Vi tar utgångspunkt från ungdomars medieanvändning och använder oss av det i undervisningen där praktiska övningar i bild,text och ljud varvas med teoretiska kunskaper. Du får kunskap om olika sätt att kommunicera i det moderna samhället, hur man förmedlar ett budskap effektivt och hur media kan påverka medborgarna och deras omvärldsuppfattning

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-2b – 200p
Naturkunskap 1b – 100p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 400p

Filosofi 1 – 50p
Psykologi 1 – 50p
Moderna språk – 200p
Digitalt skapande 1 – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 350p

Journalistik, reklam och information – 100p
Medieproduktion – 100p
Psykologi 2 – 50p
Medier, samhälle och information – 100p
Samhällskunskap 2 – 100p

Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik (inga programfördjupningar)

Vill du utveklas inom musik samtidigt som du studerar på samhällsvetenskapliga programmet? Musikundervisningen har pop/rockinriktning och vänder sig till dig som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano, eller trummor. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov.

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-2b – 200p
Naturkunskap 1b – 100p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 300p

Filosofi 1 – 50p
Psykologi 1 – 50p
Moderna språk – 200p

Inriktingsspecifika ämnen – 750p

Samhällskunskap 2-3 – 200p
Historia 2 – 100p
Religion 2 – 50p
Instrument/sång 1 – 100p
Musikproduktion 1 – 100p
Ensemble 1-2 – 200p

Programfördjupning

(Programfördjupning för inriktningarna: Samhällsvetenskap och Medier, information och kommunikation)

Marketing & Management

Här får du lära dig om olika former av ledarskap, grupprocesser samt hur man kommunicerar och motiverar i en organisation. Dessutom får du lära dig lagar och grunder inom inom marknadsföring, t.ex. marknadsstrategier, PR och omvärldsanalys. 

Kurser: 
Ledarskap och organisation – 100p
Marknadsföring – 100p

(Programfördjupning för Samhällsvetenskapsprogrammet)

Internationellt

Förutom engelska på avancerad nivå får du här studera olika kulturers värdesystem, mänskliga rättigheter och hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen. 

Kurser: 
Engelska 7 – 100p
Internationella relationer – 100p

(Programfördjupning för Samhällsvetenskapsprogrammet)

Juridik och Kriminologi

Ta reda på hur skyddet av de mänskliga rättigheterna fungerar i Sverige och internationellt. Lär dig mer om våra grundlagar, om EU-rätt, hur det går till i en rättegång och om olika syn på brott och straff.

Kurser:
Kriminologi – 100p
Rätten och samhället – 100p

(Programfördjupning för Samhällsvetenskapsprogrammet)

Social business

Hur startar och driver man ett eget företag? I den här fördjupningen får du lära dig att gå från affärsidé till förverkligande. Dessutom får du lära dig grunderna i marknadsföring, t.ex. marknadsstrategier, omvärldsanalys, och lagar och regler som gäller inom PR-världen 

Kurser:
Entreprenörskap & företagande – 100p
Marknadsföring – 100p

Natalia Sarrasqueta - Samhälle (Media) åk3

Varför valde du Östra?

Jag hade bestämt mig för program men inte skola. Sökte på utbildningen och hittade Östra på det sättet. Sedan gjorde jag en +/- lista mellan Östra och en annan skola som var toppalternativet och då vann Östra. Det har jag inte ångrat!

Hur är din resväg till skolan?

Jag bor norr om stan och åker buss och pendel till skolan. Det tar nästan en timme enkel resväg, men det funkar för mig då jag var van sen grundskolan att pendla.

Vad gör du på rasterna?

Pluggar, umgås med kompisarna, fikar eller hänger i musiksalen till exempel. Nästa år vill jag börja träna i skolans gym och kanske börja spela fotboll med kompisarna eller skollaget.

Vad är största skillnaden mot grundskolan?

Man har mycket mer eget ansvar för sitt skolarbete och man måste studera mer hemma. Framför allt litar lärarna mycket mer op eleverna och förlitar sig på att man lägger ner den tid som behövs på studierna

Stäng Meny