Naturprogrammet (NA)
Är du nyfiken på naturen och allt runtomkring dig och dessutom vill känna lyckan i att uforska? Naturvetenskapsprogrammet hjälper dig att förstå och ta itu med komplexa frågor som rör naturen, människan och samhället. Genom ett samspel mellan teori och praktik utvecklar du din kunskap, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt förmågan att formulera och lösa matematiska och naturvetenskapliga problem.

Inriktning

Naturvetenskap

På inriktiningen naturvetenskap fördjupar du dig framförallt inom de klassiska naturvetsnkapliga ämnena mateamtik,fysik,kemi och biologi. Du får också fördjupa dig i hur dessa ämnen på ett spännande sätt samsplear med varandra i verkligheten.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-3c – 300p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 450p

Biologi 1 – 100p
Fysik 1 – 150p
Kemi 1 – 100p
Moderna språk – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 400p

Biologi 2 – 100p
Fysik 2  – 100p
Kemi 2 – 100p
Matematik 4 – 100p

Naturvetenskap och samhälle

På denna inriktning breddar och fördjupar du dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det ger dig en helhetsbild och fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik.
 

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-3c – 300p
Religionskunskap 1 – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 450p

Biologi 1 – 100p
Fysik 1 – 150p
Kemi 1 – 100p
Moderna språk – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 400p

Biologi 2 – 100p
Geografi 1 – 100p
Kemi 2 – 100p
Samhällskunskap 2 – 100p

Naturvetenskap med estetisk inriktning musik (inga programfördjupningar)

Vill du utveklas inom musik samtidigt som du studerar på naturvetenskapliga programmet? Musikundervisningen har pop/rockinriktning och vänder sig till dig som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano, eller trummor. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov.

Gymnasiegemensamma ämnen – 1150p + 300p

Engelska 5-6 – 200p
Historia 1b – 100p
Idrott och hälsa 1 – 100p
Matematik 1-2b – 200p
Naturkunskap 1b – 100p
Religionskunskap – 50p
Samhällskunskap 1b – 100p
Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) – 300p
Individuellt val – 200p
Gymnasiearbete – 100p

Programgemensamma ämnen – 450p

Biologi 1 – 100p
Fysik 1 – 150p
Moderna språk – 100p
Kemi 1 – 100p

Inriktingsspecifika ämnen – 600p

Kemi 2 – 100p
Biologi 2 – 100p
Instrument/sång 1 – 100p
Musikproduktion 1 – 100p
Ensemble 1-2 – 200p

Programfördjupning

(Programfördjupning för inriktningen Naturvetenskap)

Matematik

Här kan du fördjupa dig i matematikens möjligheter och få en inblick i den matematik man läser på högskolan. Du får bland annat läsa diskret matematik, strategier för problemläsning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer. 

Kurser: 
Matematik 5 – 100p
Matematik: Specialisering – 100p

(Programfördjupning för Naturprogrammet)

GIH-paket

Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. Du studerar anatomi, lär dig om olika träningsmetoder och enklare rehabiliteringsprogram samt hur man kan förebygga skador.

Kurser: 
Träningslära 1 – 100p
Träningslära 2 – 100p

(Programfördjupning för Naturprogrammet)

Internationellt

Förutom engelska på avancerad nivå får du här studera olika kulturers värdesystem, mänskliga rättigheter och hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen. 

Kurser: 
Engelska 7 – 100p
Internationella relationer – 100p

(Programfördjupning för Naturprogrammet)

Kriminalteknik

Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminaltekniskt arbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNA-analyser och psykologiska profiler. 

Kurser: 
Psykologi 1 & 2 – 50p+ 50p
Kriminalteknik – 100p

(Programfördjupning för inriktningen Naturvetenskap och samhälle)

KTH-paket

För dig som går Naturvetenskap och samhälle, men som också vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutblidningar genom mer studier i matematik och fysik.

Kurser: 
Fysik 2 – 100p
Matematik 4 – 100p

Ida Lindström - Natur åk3

Har du några råd till eleverna i åk 9?

Lyssna inte för mycket på folk runt omkring dig utan bilda en egen uppfattning om skolan och utbildningen du är intresserad av. Besök de skolor som du tycker är intressanta!

Hur är arbetsmiljön på Östra?

Den är jättebra! Det är lugnt i klassrummen men även utanför. Alla elever är studiemotiverade och det bidrar också till en bra arbetsmiljö. Sen gillar jag att det finns en kommunikationskultur på skolan som inbjuder till att prata med lärarna och man märker att de vill att det ska gå bra för eleverna.  

Beskriv Östra kortfattat! 

Öppet, studiemotiverade elever och trevlig atmosfär.

Varför valde du Östra?

På grund av stämningen på skolan. Det är väldigt trevlig miljö och bra samspel mellan elever och lärare och det känner man redan när man går in genom dörrarna. 

Vad är roligast under läsåret?

Allt som händer runt omkring skolarbetet och som får en att interagera med andra människor som man normalt inte umgås med. Eastfestivalen, volleybollturneringen och danstävlingen är de absolut roligaste. 

Stäng Meny