Gymnasieingenjör (TE4)
På Östra Gymnasiet kan du läsa profilen informationsteknik med utgång mjukvarudesign. Kurserna i utbildningen är till stor del inriktade mot programmering. Skolan samarbetar med representaner från IT-branschen och från högskolan i ett TE4-råd. Rådets mål är att varje student på TE4 examineras med branschens mest efterfrågade kunskaper.

Kurser i utbildningen

Totalt läser du 900 poäng varav några av dessa kurser är riksgemensamma och 500 poäng bestäms av skolorna själva. I samråd med näringslivs- och högskolerepresentanterna i TE4-rådet har vi valt att satsa på kunskaper inom backend programmering då efterfrågan på den typen av programmerare är större på arbetsmarknaden. Som backend programmerare arbetar du bland annat med basbearbetning ich databaser. Exempel på program kan vara C# och SQL. I utbildningen får du också kunskaper om gränssnittsdesign för att säkerställa att utseende och funktionalitet är kompatibla.

Informationsteknik och mjukvarudesign
  • Examensarbete - 100p
  • Gymnasieingejören i praktiken - 200p
  • Mjukvarudesign - 100p
  • Datalagring - 100p
  • Datalogi - 100p
  • Gränssnittsdesign - 100p
  • Programmering 2 - 100p
  • Teknik: Specialisering - 100p

Arbetssätt

Som student på det fjärde tekniska året kommer arbetssättet att vara mer likt högskolans. Du kommer att läsa flera kurser åt gången som tenteras vid kursens slut. Föreläsningar kommer att varvas med laborationer och inlämningsuppgifter. Förutom dina ordinarie lärare kommer även gästföreläsare från olika företag. Du får under hela läsåret låna en bärbar dator som du använder till skolarbetet.

I projekten kommer du att få användning för dina kunskaper från de olika kuserna med moderna agila arbetssätt såsom SCRUM (en professionell projektplaneringsmodell). I hela utbildningen följer vi också CDIO-modellen som är vanlig i högskolorna. Det innebär att vi arbetar från idé till färdig produkt via design och implementering.

Egna TE4-lokaler

Studenterna på TE4 har en egen hemvist för såväl arbete som trivsel. Där finns det egna kontorsarbetsplatser med dockningsstation för att kunna jobba med uppgifter och projekt. Det finns också en avdelning med pentry för avkoppling och socialt umgänge. Lektionerna hålls i TE4s egna lokaler eller i föreläsningssalar. Fasta tider tillämpas just under föreläsningar men vid projektjobb är arbetstiderna i stort sett fria. TE4-elever kan komma och gå till kl 20 på kvällen om så önskas.

Efter utbildningen

Det finns stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som har en vidareutbildning efter gymnasiet men som inte nödvändigtvis har en universitetsutbildning. Representanterna från näringslivet och högskolan i TE4-rådet är mycket positiva till utblindningen. Den starka kopplingen till näringslivet gör att du som tar din gymnasieingenjörsexamen kommer ut i arbetslivet med högst aktuella och av företagen direkt efterfrågade kunskaper och blir därmed anställningsbar.

Direkt efter avslutad utbilding kommer du att kunna arbeta med programmering generellt, skriva effektiv kod, jobba med befintliga program såväl som utveckla nya.

Våra

Vem kan söka?

Gymnasieingenjörsutbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att alla kan söka oavsett var i landet man bor. Du ska dock ha gått teknikprogrammet och fått ut din gymnasiexamen (eller ha motsvarande/liknande utbildning från exempelvis ett annat land). Studierna till det fjärde tekniska året måste påbörjas senast det år då du fyller 22 år. Utbildningen berättigar till studiebidrag från CSN eller studiemedel för de som är över 20 år.

Så här söker du som är folkbokförd i Stockholms län, Håbo eller Gnesta kommun

Ansök på gyantagningen.se mellan 17 jan - 15 feb. Omvalsperioder är 19 april - 15 maj. Du behöver få ett lösenord för att göra din ansökan. Mejla ditt personnummer till fjardearet@ksl.se så skickas lösenordet till dig via post.

Så här söker du som är skriven i en annan kommun

Ansök via motsvarande antagningskansli i din hemkommun. Ansökan och en kopia av din gymnasieexamen ska skickas till antagningskansliet i din hemkommun. Observera att alla måste komplettera sina ansökningar genom att skicka in kopior på examensbevis och slutbetyg till respektive antagningskansli senast 13 juni.

Viktoria - elev fjärde året

Vad är största skillnaden på TE4 jämfört med gymnasiet?

Det är roligare men också svårare på vissa sätt. Vi jobbar t.ex. i team med olika projekt och teamet bestömmer vem som ska göra vad. Man får tänka mycket själv och komma fram till lösningar och svar på problemen/uppgifterna vi får.

Vad tycker du om TE4-utbildningen på Östra?

Vi får kunskaper som förbereder oss för både jobb ovh vidarestudier och vi blir verkligen förberedda för arbetslivet som ingenjörer. Dessutom får vi ca 10 veckors praktik. Den ser jag fram emot då jag får använda mina kunskaper på ett riktigt företag!

Varför valde du TE4?

Jag valde mellan att plugga vidare eller jobba efter gymnasiet. TE4 var ett bra sätt att prova på ingenjörsyrket. För mig är målet att bli mer säker på vad jag vill göra senare och såklart lära mig mer om hur det är att jobba som ingenjör.

Beskriv TE4 med tre ord

Samarbete, programmering och gemenskap.

Stäng Meny