Elevkåren
Elevkåren ska inte blandas ihop med begreppen elevråd eller utvecklingsråd. Elevkåren är skapad av elever för elever på skolan. På Östra gymnsiet arbetar elevkåren med event innanför skolans väggar, men ibland även utanför skolans regi. Det är frivilligt att bli medlem i elevkåren och alla är välkomna med idéer och förslag på evenemang - antingen på stormöten eller genom att direkt kontakta elevkårsstyrelsen.

Elevkårsstyrelsen

Ledamöter

Ordförande: Oliver Gonzales
Vice ordförande: Helena Quiteque
Kassör: Lili Rose Trad
Sekreterare: Sevcan Bircan

Daniela Spiroska (grafik och bilder) 
Hedil Al-Khishali (sociala medier)
Anastasia Marinkovic (kommunikation)
Mattias Bäcklund
Adam Zahroon
Katarina Kobza
Oliver Johansson

Kontakta elevkåren

Du kan komma i kontakt med elevkåren genom att uppsöka deras rum (som ligger centralt i ett rum i mitten av skolans huvudbyggnad) ostraselevkar@hotmail.com eller besöka deras sida på Fronter! De finns också på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Båda går under namnet “Östra elevkår”. 

Stäng Meny