Biblioteket

Östra gymnasiets bibliotek är en pedagogisk resurs inom undervisningen. Bibliotekets webbsida och biblioteksrummets litteratur, tidskrifter och dagstidningar ska möta dina behov inom undervisningen och även erbjuda dig kunskap av mervärde. Vi försöker att förädla och utveckla innehållet genom att följa utgivning, samt skolans och samhällets diskussioner. Som elev på skolan får du hjälp med inlån och artiklar från andra bibliotek, så att du ska kunna studera fördjupat inom olika områden. Målet är att inspirera till kunskapssökande, kritiskt tänkade och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Biblioteket arbetar för att möta varje elev efter sina behov.

Biblioteksrummet ska möta dig som en trivsam och välutrustad studiemiljö.

I sitt uppdrag vill biblioteket gärna medverka till att stimulera till läsning att skönlitteratur och lyfta fram nyskriven och äldre skönlitteratur från olika delar av världen.

Om du har ett läshinder får du låna inlästa läromedel, låna MP3-spelare och talböcker. Vi har även licens för att registrera låntagare för enskild nedladdning.

Biblioteket finns i skolans studieportal Fronter, där finner du bibliotekets katalog, digitala uppslagsverk, pressarkiv, databaser och en länksamling som du har nytta av i dina studier.

Även om biblioteket begränsat till sin yta, så är det inte begränsat i sina möjligheter. Vi vill vara en levande del av skolan och en del i utvecklingen.

Stäng Meny