Antagningspoäng

2017

Utbildningar

Antagningspoäng

Median

Antal antagna

Reserver

Elprogrammet inr Dator- och kommunikationsteknik

175

203

16

7

Ekonomiprogrammet inr. Ekonomi

272.5

288

27

22

Ekonomiprogrammet inr. Juridik

240

283

32

6

Ekonomiprogrammet inr. Särskild variant: Musik

513

535

5

2

Naturvetenskapsprogrammet inr. Naturvetenskap

307.5

323

42

47

Naturvetenskapsprogrammet inr. Naturvetenskap och Samhälle

302.5

320

15

20

Naturvetenskapsprogrammet inr. Särskild variant: Musik

580

640

7

9

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Samhällsvetenskap

280

288

17

26

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Beteendevetenskap

282.5

300

31

40

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Medier, information och kommunikation

265

270

10

13

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Särskild variant: Musik

457.5

491

4

2

Teknikprogrammet inr. Teknikvetenskap

285

308

28

39

Teknikprogrammet inr. Informations- och medieteknik

270

285

24

37

Teknikprogrammet inr. Särskild variant: Musik

585

613

4

7

2016

Utbildningar

Antagningspoäng

Median

Antal antagna

Reserver

Elprogrammet inr Dator- och kommunikationsteknik

212.5

227.5

16

16

Ekonomiprogrammet inr. Ekonomi

277.5

292

28

52

Ekonomiprogrammet inr. Juridik

270

282.5

31

36

Ekonomiprogrammet inr. Särskild variant: Musik

Alla intagna

506.5

4

Naturvetenskapsprogrammet inr. Naturvetenskap

305

318.5

40

82

Naturvetenskapsprogrammet inr. Naturvetenskap och Samhälle

295

300

16

22

Naturvetenskapsprogrammet inr. Särskild variant: Musik

580

605

5

2

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Samhällsvetenskap

257.5

272.5

17

23

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Beteendevetenskap

285

298.5

31

48

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Medier, information och kommunikation

247.5

278.5

12

6

Samhällsvetenskapsprogrammet inr. Särskild variant: Musik

522.5

555

3

4

Teknikprogrammet inr. Teknikvetenskap

270

285

30

20

Teknikprogrammet inr. Informations- och medieteknik

267.5

283.5

16

23

Teknikprogrammet inr. Särskild variant: Musik

487.5

566.5

2

1

Stäng Meny